Nyheter

 

2017-11-01

Sonny Fridh konsult AB är glada att välkomna Isabella Matovic Wahlberg till företaget. Isabella har stor kunskap inom beroende och då i synnerhet området cannabis och centralstimulerande droger. 17 oktober genomförde vi en föreläsning om beroende riktat mot gymnasieelever där Isabella ansvarade för den delen. Föredraget gavs på uppdrag av Högsby utbildningscentrum och hölls i frälsningsarmens lokaler.

 

Ytterligare föreläsningar är inplanerade med nästa uppdrag av socialpsykiatrin i Mönsterås.

 

 

 

 

2017-04-24

Sonny Fridh konsult AB är väldigt glada och stolta över att få välkomna beroendebehandlare Jouni Touminen tillbaka till oss. Jouni har redan nu börjat jobba med behandlings- och utbildningsuppdrag.

 

 

 

 

 

2014-10-21

Sonny Fridh konsult AB inledde 9 oktober ett samarbete med Ulrika Olson - författare till boken Den tusende gången och utbildad Recovery Coach.

 

Tanken är ett samarbete kring föreläsningar om familjesjukdomen beroende.