Vår grundfilosofi

Sonny Fridh Konsult AB är ett 12-stegsorienterat företag. Detta innebär att vi utgår ifrån 12-stegsprogrammet och använder detta som verktyg i vår behandling.

 

Vi använder oss även av Craig Nakkens teorier och boken "Jaget och Missbrukaren" samt Terrence Gorskis återfallspreventionsprogram.

 

Vi anser att missbruk är en känslomässig sjukdom och i allt vårt arbete, även med människor utan missbruk, fokuserar vi på känslor och mående. Detta utifrån att vi tror att ett gott mående och ett stabilt känsloliv är grunden för ett gott liv och tillfrisknande.

 

 

Vårt motto är Låt människor utvecklas istället för att avvecklas.

 

 

Sonny Fridh Konsult AB tillämpar likalönsprincipen eftersom vi anser att du får lika god service oavsett vilken av våra medarbetare som utför tjänsten.