Våra kunder

Sonny Fridh Konsult AB är etablerat i flera olika kommuner i sydöstra sverige. Företaget jobbar primärt under en beställare. Detta kan vara allt ifrån en kommun, ett privat företag till en frivillig organisation.

 

Även privatpersoner kan köpa utbildning, handledning och coaching.

 

Vi har sedan många år tillbaka bedrivit beroendebehandling i öppenvård ute i ett flertal kommuners socialtjänst. Det vanliga är att kommunen skriver avtal kring hur mycket behandlingstid de vill använda sig av och att man utifrån detta bygger upp en eller flera verksamheter utifrån kommunens eget behov. Detta kan vara allt ifrån enskild behandling, parbehandling, familjebehandling och olika typer av gruppbehandling.

 

Vi har eller har även haft kunder från olika delar kriminalvården, frivilliga organisationer, privata företag, familjehem och socialpsykiatrin.