Våra medarbetare

Sonny Fridh, VD

Sonny Fridh är utbildad Alkohol- och drogterapeut och Rådgivare och började jobba med beroendebehandling 1988. Han började arbeta på behandlingshem och har varit behandlingschef på två olika behandlingshem. 1990 började Sonny jobba med anhörigbehandling och vuxet-barn behandling och Sonny ser detta som en väldigt viktig grupp att uppmärksamma och som ofta är i ett stort behov av stöd. Samma år började Sonny även att jobba med strukturerade återfallsbehandlingar enligt Terrence Gorskis modell.

 

1991 började Sonny arbeta med handledning till personalgrupper, vilket blivit något han nischat sig mot allt mer under åren. Samma år började han även att utbilda 12-stegsbehandlare.

 

Sonny började jobba med beroendebehandling i öppenvård 1994. Samma år började Sonny, utöver gruppverksamheter, även att jobba med enskild behandling vilket då var en ganska unik företeelse i Sverige. Sonny fick goda erfarenheter av den enskilda behandlingen och har tagit med sig det även in i hans vidare arbete i öppenvårdsverksamhet.

 

Mellan 1997-2008 jobbade Sonny på Motiva som behandlingschef och föreståndare. Motiva var en öppenvårdverksamhet som jobbade med behandling av vuxna och ungdomar, enskilt och i grupp samt utbildning. Under den tiden började han bland annat att arbeta med spelmissbruk, ha gruppbehandling av intagna på anstalt och var även ute och förläste.

 

Verksamheten började 2007 att övergå till Sonny Fridh Konsult AB där Sonny nu arbetar som behandlare, handledare, utbildare och coach samt är VD. Sonny är även inblandad i arbete med kvinnofrid där han arbetar behandlande med förövare.

 

Christer Norethun, Verksamhetschef

Christer Norethun är utbildad Alkohol- och drogterapeut samt ART-tränare. Christer började arbeta med beroendebehandling 1990. Han arbetade då med öppenvård med fokus på eftervård.

 

1993 började Christer jobba alkohol- och drogförebyggande med information, föreläsningar och utbildningar av chefer och personal inom privata företag. Christer startade då, tillsammans med företagshälsovården, upp beroendebehandling i grupp inne på företagen för de anställda som var i behov av hjälp och stöd för beroendeproblematik.

 

1996 var Christer delaktig i att starta upp Laurel B Krosness ”Children are people”-grupper i Karlskrona. Detta var stöd och behandlingsgrupper för barn och ungdomar i missbruk. Christer jobbade parallellt med vuxna med beroendeproblematik i öppenvård. Den behandlingen skedde i samarbete med företagshälsor och drevs både enskilt och i grupp. 1997 började Christer arbeta strukturerat med kognitiv återfallsprevention för de klienter han hade i öppenvården.

 

1998 arbetade Christer med våld i nära relationer på uppdrag av kriminalvården och erhöll utbildning i detta enligt ATVs (Alternativ til Vold) metod. I uppdraget låg att ge dömda förövare stöd och behandling för att förhindra återfall i våld.

 

2002 utbildades Christer till ART-tränare och började samma år att jobba på Motiva i Kalmar. 2003 tog han fram och började jobba med ungdomsbehandling av beroende och arbetade även i den övriga behandlingsverksamheten. Christer jobbade mycket med utbildning, tillhörande handledning samt information.

 

2003 började Christer att jobba i Sonny Fridhs Konsult, och uppdraget var då att utforma och starta upp en öppenvårdsverksamhet ute i en kommun. Christer har fortsatt arbeta så och ofta i nära samarbete med kommunens egen personal.

 

Jouni Tuominen, Beroendebehandlare

Jouni Tuominen började arbeta med behandling av beroende 1997 på behandlingshem i Tingsryd. Först på Alfagruppen, sedan på Tingsryds behandling och efter detta vid Resurs där han jobbat på alla tre enheter. Jouni arbetade utöver beroendebehandling även med anhörigbehandling.

 

Efter detta anställdes han i ett projekt i Lessebo kommun där han jobbade med kartläggning av ungdomars alkohol-, tobaks- och drogvanor och jobbade parallelt med behandling i öppenvård.

 

Efter detta gick han vidare till Karskrona kommun där han arbetade både i öppen och slutenvården samtidigt som han jobbade i Sonny Fridh konsult AB. Jouni arbetade här med både utbildnings- och handlednings- och behandlingsuppdrag.

 

2007 började Jouni arbeta vid Jämshögs folkhögskola som lärare i social pedagogik.

 

Jouni har nu valt att börja jobba för oss igen.

AnnBritt Fridh

Ansvarar för ekonomi och administration.

För frågor gällande ekonomi och fakturor hänvisas till

telefonnummer: 070-53 11 513 eller

mailadress: a-b.fridh@telia.com