Vårt kvalitetsarbete

Vi anser att utveckling är ett av målen i livet och att människor aldrig slutar att lära. Vi ser det därför som mycket viktigt att våra medarbetare ges möjlighet att inhämta nya kunskaper och utvecklas som människor.

 

Företaget genomgick därför en certifiering genom Gudni Stefansson Konsult som pågick från april -09 till februari -10. Certifieringen var gruppbaserad och hela personalgruppen och företaget erhöll certifiering. Utbildningen var gruppbaserad och gruppen har fortsatt att träffas för fortsatt internhandledning.

 

I april 2014 genomgick Sonny Fridh konsult AB utbildningen "Recovery Coach Certification" genom Janique Svedberg. Janique (känd från bandet "Kid Creole and the Coconuts" och tv-serien "New York fruar") bor och arbetar i USA bland annat som Recovery coach, utbildare, föreläsare och författare. Vår personal är nu utbildade Recovey coaches och det planeras för ett eventuellt samarbete längre fram.

 

Bilder från utbildningarna finns i vårt galleri.

 

Företaget har planer att ta in ytterligare handledare för att kunna bredda sin kunskapsbas. Målet är att personalgruppen ska kunna fortsätta utvecklas och följa med i samhällsutvecklingen för att kunna vägleda så många som möjligt till ett bättre liv.

 

Samtliga medarbetare har regelbunden extern handledning.