Anhörigbehandling

Beroendet är en familjesjukdom och anhöriga kan behöva få utlopp för sina besvikelser, frustrationer och hopplösheten för att kunna gå vidare i livet och släppa det förflutna. Risken är annars att man fortsätter påverkas negativt av sjukdomen med fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga symtom som följd.

 

Som medberoende kan man uppleva psykosomatiska besvär, relationsproblem, känslomässiga svängningar och låg självkänsla. Även om den beroende blir nykter och drogfri eller om relationen upphör, kan dessa problem kvarstå hos den anhörige.

 

I anhörigbehandling får du tillgång till:

  • kunskap om alkoholism/kemiskt beroende.
  • kunskap om vilken påverkan beroendet har på omgivningen.
  • förstå och komma till insikt om vilka konsekvenser detta har fört med sig för egen del.
  • få stöd och verktyg för att ta ansvar för egen utveckling och förändring.
  • lättnad och framtidshopp, sjukdomen är behandlingsbar.

 

I vissa fall kan det vara bra att ha parsamtal och/eller familjesamtal med syfte att få hjälp med att hitta tillbaka till gamla värdegrunder eller att skapa nya i relationen. När eller om man han ska ha dessa samtal är något som bestäms individuellt men det är i många falla att rekomendera att man kommit en bit i sin egen behandling.