Beroendebehandling

Beroende är en känslomässig sjukdom där individen styrs av ett yttre objekt. I och med att individens handlingar styrs av det yttre objekt istället för individens inre känsloliv och sunda relationer till sin omgivning ger detta ofta stora konsekvenser på livets alla områden.

 

En beroende människa präglas ofta av tillitsbrist till sig själv och sin omgivning. Detta yttrar sig i stark känslomässig smärta i form av rädsla, skuld och skam.

 

Objektet för beroende kan vara av olika art. Det kan handla om substansmissbruk såsom alkohol, narkotika och läkemedel men även spelmissbruk, sexmissbruk, shoppingmissbruk etc.

 

I beroendebehandling vill vi ge individen verktyg för att kunna skiljas från sitt missbruk och få ett hanterbart liv där individen själv styr över.

 

I beroendebehandling ges individen möjlighet att:

  • komma till insikt om sitt beroende och konsekvenserna av detta.
  • komma i kontakt med sitt känsloliv.
  • bygga upp sin självkänsla, acceptera och tycka om sig själv som man är.
  • få kunskap om beroendets mekanismer.
  • lära sig vilka som är ens personliga varningstecken för återfall och vara vaksam på dom.

 

Behandlingen kan ske både individuellt och/eller i grupp utifrån individens behov. I vissa fall kan det även vara lämpligt med par- och/eller familjesamtal med detta sker efter individuell bedömning.