Coaching

Coachinguppdragen är ofta kopplade till specifika mål och syftar till att plocka fram individens tillgångar. Vi kan till exempel komma in när en individ behöver stöttning vid besvärliga dilemman för att kunna göra välgrundande val.

 

Coaching erbjuds såväl offentlig verksamhet som privatpersoner.