Handledning

Sonny Fridh Konsult AB erbjuder handledning till olika proffessioner som arbetar med människor. Handledningen sker både i grupp och enskilt och det kan handla om individuell chefshandledning, handledning av personalgrupper samt handledning av familjehem.

 

Den handledning vi erbjuder är Processhandledning. Processhandledning innebär att man möter individen/gruppen där den befinner sig just nu och jobbar framåt med utgångspunkt i det individen/gruppen tycker är viktigt samt utifrån den process som är i gruppen. Handledning förändras såtillvida tillsammans med individen/gruppen.

 

För att Processhandledning ska ge önskad effekt bör den pågå under en längre tid.

 

Vi har även gått in och tagit kortare handledningsuppdrag i form av Konflikthantering och/eller Krishantering. Detta kan innebära att vi verkar medlande vid interna konflikter eller att vi kommer in och har stödsamtal med medarbetare som varit med om hot- och våldsituationer eller är mycket belastade.