Utbildning

Sonny Fridh Konsult AB har kompetens för att utbilda 12-stegsbehandlare och Alkohol- och drogterapeuter enligt företagets riktlinjer.

 

Vi har även utbildat informatörer till exempelvis företagshälsovård och inom skolväsendet. Informatörerna har fått utbildning i tidig upptäckt, beroendeutveckling och åtgärder vid upptäckt.

 

Vi tar även på oss uppdrag i form av utbildande föreläsningar utifrån vår kunskap och kompetens. Vi kan även komma in och verka konsulterande exempelvis vid beslutsfattande.