Våra tjänster

Här finner ni en kort presentation av de tjänster Sonny Fridh Konsult AB erbjuder.

Alla våra tjänster utgår ifrån individen och även andra uppdrag kan tas under övervägan efter diskussion.